Wicked Problems – Omgaan met verraderlijke problemen en onzekerheid

Colleges

Uur

Duidelijke benadering

Oplossingen

Home » Cursussen » Complexiteit » Wicked Problems – met prof. dr. Lex Hoogduin

Wicked Problems

Sinds de jaren zeventig kennen we het onderscheid tussen “verraderlijke” (“wicked”) problemen en “getemde” (“tame”) problemen. “Getemde” problemen kunnen worden opgelost via een lineair proces, van probleemdefinitie, verzamelen van gegevens, schatten van een model/bepalen analyseraamwerk, uitvoeren van de analyse en bepalen van de oplossing en ten slotte het uitvoeren van de oplossing. Het bedenken van de oplossing en uitvoering ervan kunnen worden gescheiden.

Dit proces werkt niet voor “verraderlijke” problemen. In deze cursus wordt op basis van het door ons ontwikkelde FAUC (=Framework for Acting under Uncertainty and Complexity) in gegaan op het verschil tussen beide type problemen en wordt uitgelegd dat sociale problemen vrijwel altijd “verraderlijk” zijn. Geanalyseerd wordt waarom de traditionele manier om problemen op te lossen niet werkt voor sociale problemen. Ten slotte wordt een proces geleerd om “verraderlijke” problemen aan te pakken en wordt een aantal instrumenten behandeld dat in dat proces kan worden ingezet. Er is veel ruimte voor oefeningen en interacties en er wordt ingegaan op toepassingen op actuele “verraderlijke” problemen.

De recente Covid-19 uitbraak is een typisch “verraderlijk” probleem. Ze heeft duidelijk gemaakt dat de traditionele manier van het oplossen van een probleem in dit geval niet werkt en onnodige schade aan de economie en volksgezondheid kan doen. De wereld zit vol met “verraderlijke” problemen; een willekeurige verzameling: armoede, obesitas, files, klimaatverandering, terrorisme, ongelijkheid, vergrijzing, voedselzekerheid, criminaliteit, dakloosheid, milieuvervuiling, enzovoort.

Iedereen is op elk moment wel betrokken bij een of meer “verraderlijke” problemen. Kennis van hiermee om te gaan, is daarom voor iedereen van belang.

Wie?

Lex Hoogduin heeft ervaring in de academische wereld, de financiële sector, gezondheidszorg en advieswereld. Hij is een zeer ervaren docent.

Wat? Wicked Problems

 

Deze cursus bestaat uit twee colleges van twee uur ieder. Studenten van deze cursus lezen vooraf een beperkte hoeveelheid publiek beschikbare literatuur en/of kijken een beperkte tijd naar publiek toegankelijke video’s. Hiervoor hoeven dus geen kosten te worden gemaakt.

Actief leren

Tijdens de colleges ga je actief aan de slag met de materie. Je discussieert over cases, zet acties uit en gaat op zoek naar praktische toepassingen. Zo heb je direct baat bij dat wat je leert.

 

Waar en wanneer?

Deze leergang en de losse modules kunnen geboekt worden op een locatie verzorgd door Mandeville Business School, maar ook in-company (bij jouw bedrijf).

Wil je deze cursus liever online volgen?

Dat kan, we kijken graag samen met jou naar de mogelijkheden.

Voor het lesjaar 2021 en 2022 zijn in de volgende maanden nog plekken vrij:

  • September 2021
  • Oktober 2021
  • Februari 2022
  • April 2022

Heb je een andere startdatum in gedachten? Neem gerust contact met ons op, dan kijken wij graag naar de mogelijkheden.

 

Vanaf

€XXXX,- per persoon

Wicked-problems

Andere cursussen voor jou