Bayesiaanse Methode 2.0 – Wettige bewijsmiddelen civiel- (straf)procesrecht. Interpretatie bewijs en bewijswaardering op Bayesiaanse grondslag (A2)

Dag

Uur

Examen

NOvA Punten

Home » Cursussen » Advocatuur » Bayesiaanse Methode 2.0 – Interpretatie bewijs en bewijswaardering – Wettige bewijsmiddelen civiel- (straf)procesrecht

Bewijsinterpretatie en bewijswaardering met de Bayesiaanse methode

Doel van Bayesiaanse Methode 2.0: Het aanreiken van meer kennis en vaardigheden voor het beoordelen en waarderen van de

(i) door de civiele rechter aangelegde maatstaf omtrent redelijke mate van zekerheid omtrent het bestaan van feitelijk bewijs (art. 152 Rv.),

(ii) door het Openbaar Ministerie, rechtbank en (getuige)deskundigen in hun onderzoek (requisitoir, vonnis, deskundigenbericht) toegepaste methodologie, logica en statistiek.

Wie?

Leer de basis van de Bayesiaanse methode van dr. Frans Alkemade. Hij is senior adviseur bij het Ministerie van Justitie en docent bij de Beroepsopleiding Advocaten. Daarbij is hij al jaren hoofddocent van het vak Cold Case aan de Mandeville Academy – waar hij samen met jonge studenten meewerkt aan de oplossing van oude zaken. Je komt Alkemade en/of zijn adviezen regelmatig tegen bij spraakmakende rechtszaken.

Het doel van Alkemade is dat veel duidelijker wordt wat bewijs is en hoe je het weegt.

Wat? Bayesiaanse Methode 2.0

Deze cursus is onderdeel van de leergang over de Bayesiaanse methode. Lesmateriaal wordt tijdens de cursus-workshop aangeboden en behandeld.

Deze cursus ‘Wettige bewijsmiddelen civiel- (strafprocesrecht). Interpretatie bewijs en bewijswaardering op Bayesiaanse grondslag (A2)’ is een algemene uitbreiding op, en een verdieping van, de online basiscursus over de basisbeginselen van interpretatie en bewijswaardering op Bayesiaanse grondslag. De betreffende uitgangspunten en leerdoelen worden in deze cursus uitgebreider en diepgaander uitgewerkt.

De verdieping van de cursus betreft het op een formele, wiskundige manier kennisnemen van het Bayesiaanse analyse. Daarbij komen zaken ter sprake als het inschatten van de Prior Odds, het in de praktijk leren hanteren van de Likelihood Ratio als uitdrukking van bewijskracht, het herkennen van afhankelijkheden tussen de bewijsmiddelen, en het toepassen van de rekenregel van Bayes, ook voor meer dan twee hypotheses. In deze cursus komt casuïstiek uit zowel het civiele- als strafrecht aan bod. Voor civilisten kan het nuttig zijn om kennis te nemen waarbij de bewijswaardering van de rechter ex art 152 Rv aantoonbaar onjuist, althans onderbouwd was. Voor strafrechtsadvocaten geldt dat het relevant is om strafzaken te bespreken waarbij een veroordeling aantoonbaar was.

Actief leren

Tijdens de cursus-workshops ga je actief aan de slag met de materie. Je discussieert over cases, zet acties uit en gaat op zoek naar praktische toepassingen. Zo heb je direct baat bij dat wat je leert.

Waar en wanneer?

De leergang over de Bayesiaanse methode en de losse modules kunnen geboekt worden op een locatie verzorgd door Mandeville Business School, maar ook in-company (bij jouw bedrijf).

Wil je deze cursus liever online volgen?
Dat kan, we kijken graag samen met jou naar de mogelijkheden.

Voor het lesjaar 2021 en 2022 zijn in de volgende maanden nog plekken vrij:

September 2021
Oktober 2021
Februari 2022
April 2022

Heb je een andere startdatum in gedachten? Neem gerust contact met ons op, dan kijken wij graag naar de mogelijkheden.

Vanaf

 €500,- p.p.

Bayesiaanse Methode

Andere cursussen voor jou